Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΙ 6962 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΙ 6962

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Κωδικός Εργοστασιακός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΤΑΚΑΚΙΑ- 425458 1 100,66 €
2 ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΩΝ – 4249Η8 1 108,62 €
3 ΛΑΔΙΑ 15 W 40 5 29,20 €
4 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ – 110PAL 1 11,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 8 250,06 €

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ - 33,48 €
2 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ - 55,80 €
3 SERVICE - 37,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 126,48 €


ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 376,54 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6125/2015
ΑΔΑ 6ΨΑΛΟΡ1Π-ΦΞΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear