Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΙ 6286 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΙ 6286

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Κωδικός Εργοστασιακός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 MIZA – 580274 1 304,01 €ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 304,01 €

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
1 ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΖΑΣ - 33,48 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33,48 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 337,49 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6124/2017
ΑΔΑ 6ΓΕΒΟΡ1Π-ΚΜΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear