Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΗ 1527 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΗ 1527

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Κωδικός Εργοστασιακός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΜΠΑΜΠΡΙΖ ΓΝΗΣΙΟ – Α9066700901 1 282,00 €
2 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΝΗΣΙΟ – Α9066710020 1 38,00 €


ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 320,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑ
1 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΜΠΡΙΖ ΜΕ ΚΟΛΛΕΣ - 148,80 €


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 468,80 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5865/2017
ΑΔΑ 6Φ5ΒΟΡ1Π-66Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear