Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΙ 9973 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο τομέα Καρδίτσας ΚΗΙ 9973

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Κωδικός Εργοστασιακός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ TURBO – 70086800 1 99,20 €
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – 076906051Α 1 120,28 €


ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 219,48 €

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
1 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ - 37,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 37,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 256,68 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6123/2016
ΑΔΑ ΩΙ6ΣΟΡ1Π-Ν6Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear