Ανταλλακτικά και ηλεκτρολογικές εργασίες σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6340 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και ηλεκτρολογικές εργασίες σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6340

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 1 150,00 €
2 ΦΑΡΟΣ 12V 1 62,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 212,00 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΕΚΚΕΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ A/C 186,00 €
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
3 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΑΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 186,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 398,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7574/2017
ΑΔΑ 63ΩΝΟΡ1Π-ΧΔΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear