.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤO ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 3303 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤO ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 3303 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤO ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 3303 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 2Κ/19-01-2021
ΑΔΑ ΩΔ6ΚΟΡ1Π-6ΛΦ
ΑΔΑΜ 21REQ008072365
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear