ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1275 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΥΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1275 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΥΛΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1275 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΥΛΟΥ
Αριθμός Εντολής 160,161/08-09-2020
ΑΔΑ 9Ω4ΨΟΡ1Π-ΧΞΙ
ΑΔΑΜ 20PROC007406364
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear