ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ5293 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ5293

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Μπέκ καυσίμου γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
2. Βίδες Μπέκ γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
3. Ροδέλλα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
4. Εργασίες επισκευής
Αριθμός Εντολής 7 & 8/24-01-2020
ΑΔΑ Ω1Ε0ΟΡ1Π-ΦΨ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear