ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ 5296 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ 5296

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ 5296
Αριθμός Εντολής 102 & 103/15-10-2019
ΑΔΑ ΩΝΟΡΟΡ1Π-5ΕΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear