ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960
Αριθμός Εντολής 133 & 134/28-09-2018
ΑΔΑ ΩΘ6ΥΟΡ1Π-021
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear