ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960
Αριθμός Εντολής 153 & 154/03-12-2018
ΑΔΑ ΩΓΕ2ΟΡ1Π-ΙΘΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear