Ανταλλακτικά και εργασία για το ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 3352 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και εργασία για το ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 3352

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΟΥ 1 43,65 €
2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΗΜΙΑΞΩΝΙΟΥ 1 30,33 €
3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΤΟΤΑL 75W-80 2 ΛΙΤΡΩΝ 3 69,86 €
4 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 46,49 €
5 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΟΥ ΔΕΞΙ 1 11,39 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 7 201,72 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΗΜΙΑΞΩΝΙΟ ΕΚΤΟΣ) 24,18 €
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ 130,57 €
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 48,36 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 203,11 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 404,83 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6016/2016
ΑΔΑ ΩΠΑ2ΟΡ1Π-ΜΕΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear