Ανταλλακτικά και Εργασία για το ασθ/ρο ΚΗΙ 6176 του Εκαβ Λάρισας τομέας Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και Εργασία για το ασθ/ρο ΚΗΙ 6176 του Εκαβ Λάρισας τομέας Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά και Εργασία για το ασθ/ρο ΚΗΙ 6176 του Εκαβ Λάρισας τομέας Βόλου
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7996/2018
ΑΔΑ ΨΠ0ΣΟΡ1Π-0ΡΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear