Ανταλλακτικά και εργασία σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 9977 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και εργασία σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 9977

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 195,00 €
2 ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 1 20,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 215,00 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 74,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 74,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 289,40 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6014/2015
ΑΔΑ 7ΗΡΞΟΡ1Π-ΔΓΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear