Ανταλλακτικά και επισκευή του Fax Samsung SF760 του τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και επισκευή του Fax Samsung SF760 του τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Ανταλλακτικά για το Φαξ Μάρκας Samsung SF760
PAD 1 32,24 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αλλαγή Pad - 55,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 88,04 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2434/2018
ΑΔΑ ΨΑΡΒΟΡ1Π-13Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear