ΑΝΤΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΓΙΑ VW TRANSPORT KHI 9980 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H078078. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΓΙΑ VW TRANSPORT KHI 9980 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H078078.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΓΙΑ VW TRANSPORT KHI 9980 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H078078.
Αριθμός Εντολής Τ82/30-10-2020
ΑΔΑ 6Υ1ΞΟΡ1Π-Α6Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear