Ανταλλακτικά για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Bizhub 185 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Bizhub 185

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Bizhub 185
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 23ΗΛ/31-07-2018/2018
ΑΔΑ Ψ6ΟΙΟΡ1Π-27Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear