Ανταλλακτικά για συντήρηση Η/Ζ του παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά για συντήρηση Η/Ζ του παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά για συντήρηση Η/Ζ του παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 17 ΗΛ/31-05-2018/2018
ΑΔΑ 7ΘΝ3ΟΡ1Π-ΒΜΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear