ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ SUZUKI BMW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ SUZUKI BMW

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ SUZUKI BMW
Αριθμός Εντολής 58/21-04-2017
ΑΔΑ ΨΘ9ΨΟΡ1Π-Ξ6Α
ΑΔΑΜ 17PROC006108349
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear