ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΗ 5440 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΗ 5440

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΗ 5440
Αριθμός Εντολής 46/17-04-2019
ΑΔΑ 6Σ61ΟΡ1Π-3ΓΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear