Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1048 VOLKSWAGEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1048 VOLKSWAGEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1048 VOLKSWAGEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 194/15-10-2019
ΑΔΑ Ψ157ΟΡ1Π-ΠΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear