Ανταλλακτικά για το KHΗ 4560 ασθ/ρο όχημα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά για το KHΗ 4560 ασθ/ρο όχημα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά για το KHΗ 4560 ασθ/ρο όχημα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 87Τ/15-06-2018 /2018
ΑΔΑ 97Μ4ΟΡ1Π-72Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear