Ανταλλακτικά για KHΗ 4503 (Αρ. πλαισίου WV1ZZZ7HZ8H163357) ασθ/ρο όχημα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά για KHΗ 4503 (Αρ. πλαισίου WV1ZZZ7HZ8H163357) ασθ/ρο όχημα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά για KHΗ 4503 (Αρ. πλαισίου WV1ZZZ7HZ8H163357) ασθ/ρο όχημα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 88Τ/15-06-2018 /2018
ΑΔΑ ΩΚ9ΙΟΡ1Π-ΛΩΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear