Ανταλλακτικά φωτοτυπικού Rioch Aficio 3045 και τοποθέτηση στο ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά φωτοτυπικού Rioch Aficio 3045 και τοποθέτηση στο ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Ανταλλακτικά για το Φωτοτυπικό Μάρκας Ricoh Aficio 3045
1 HOT ROLLER (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ) 1

163,68 €
2 PICKER FINGER (ΝΥΧΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ) 7
3 CLEANING ROLLER (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ) 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 37,20 €
1 Αντικατάσταση Ανταλλακτικών -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 200,88 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2189/2018
ΑΔΑ 6ΝΕΠΟΡ1Π-Ρ4Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear