ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9217/2017
ΑΔΑ ΩΧ92ΟΡ1Π-7ΞΟ
ΑΔΑΜ 17PROC001848104
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear