ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRNSPORTER
Αριθμός Εντολής 82/26-05-2017
ΑΔΑ ΩΑ28ΟΡ1Π-ΥΘΑ
ΑΔΑΜ 17PROC001550311
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear