ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΦΟΡΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ-5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΦΟΡΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ-5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΦΟΡΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ-5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 202/01-10-2019
ΑΔΑ 6ΨΦ1ΟΡ1Π-22Γ
ΑΔΑΜ 19PROC005667328
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear