ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-6189 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-6189 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-6189 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 1662/18-08-2017
ΑΔΑ 708ΩΟΡ1Π-9ΙΨ
ΑΔΑΜ 17PROC001834562
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear