ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 444/27-02-2020
ΑΔΑ Ψ1Ξ1ΟΡ1Π-ΙΓΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear