ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 12147/2017
ΑΔΑ 6ΙΦ1ΟΡ1Π-80Ι
ΑΔΑΜ 17PROC002208581
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear