ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 422/03-03-2017/03-03-2017
ΑΔΑ 6ΛΜΗΟΡ1Π-43Γ
ΑΔΑΜ 17PROC005870251
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear