ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 1047 VW TRANSPORTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 1047 VW TRANSPORTER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 1047 VW TRANSPORTER - ΤΟΜΕΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ-ΒΟΛΑΝ 070105266P
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΔΙΣΚΟΣ-ΠΛΑΤΩ 070141015TX
ΕΔΡΑΝΟ-ΡΟΥΛΜΑΝ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΩ OA5141671F
ΚΟΧΛΙΕΣ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΩ N90320701
ΚΟΧΛΙΕΣ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟΙ-ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ N90665001
Αριθμός Εντολής 1058/26-06-2018
ΑΔΑ 6Τ58ΟΡ1Π-5ΑΧ
ΑΔΑΜ 18PROC003322200
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear