ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORTER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ-ΒΟΛΑΝ
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΔΙΣΚΟΣ-ΠΛΑΤΩ
ΕΔΡΑΝΟ-ΡΟΥΛΜΑΝ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΩ
ΚΟΧΛΙΕΣ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΩ
ΚΟΧΛΙΕΣ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟΙ-ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ
Αριθμός Εντολής 145/03-09-2018
ΑΔΑ ΨΠ5Ι0Ρ1Π-Ο5Γ
ΑΔΑΜ 18PROC003642019
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear