ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORTER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ-ΒΟΛΑΝ
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΔΙΣΚΟΣ-ΠΛΑΤΩ
ΕΔΡΑΝΟ-ΡΟΥΛΜΑΝ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΩ
ΚΟΧΛΙΕΣ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΩ
ΚΟΧΛΙΕΣ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟΙ-ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ
Αριθμός Εντολής 191/19-10-2018
ΑΔΑ 6ΓΚΦΟΡ1Π-ΜΧΝ
ΑΔΑΜ 18PROC003896968
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear