ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9998 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – VOLKSWAGEN TRANSPORTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9998 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – VOLKSWAGEN TRANSPORTER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ
ΜΠΟΥΛΩΝΙ
ΡΟΔΕΛΛΑ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ
ΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΚΛΙΠΣ
ΚΛΙΠΣ
ΡΟΔΕΛΛΑ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ
ΓΡΑΣΣΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ
ΡΟΔΕΛΛΑ
ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΦΥΣΟΥΝΑ-ΦΟΥΣΚΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΠΑΡΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ
ΔΕΞΙΑ ΜΠΑΡΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 100/20-06-2019
ΑΔΑ 614ΚΟΡ1Π-ΝΒΞ
ΑΔΑΜ 19PROC005173562
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear