ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 96/20-06-2017
ΑΔΑ 9ΔΓΦΟΡ1Π-9Ρ7
ΑΔΑΜ 17PROC001562068
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear