ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ CITROEN

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ CITROEN ΚΗΙ 6161 ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 136/06-09-2017
ΑΔΑ 68ΖΓΟΡ1Π-ΜΜ6
ΑΔΑΜ 17PROC001915649
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear