ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 9996 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 9996

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 22/08-03-2017
ΑΔΑ 7ΑΔ6ΟΡ1Π-617
ΑΔΑΜ 17PROC005903878
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear