ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 14715/2018
ΑΔΑ 69ΖΟΟΡ1Π-563
ΑΔΑΜ 18PROC003916412
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear