Ανταλλακτικά ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6214/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear