Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος Mercedes 313 για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος Mercedes 313 για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος
Mercedes 313 για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 101Τ/11-07-2018 --- 111T/21-08-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear