Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (Mercedes 313 4*4) (αριθμός πλαισίου WDB9066331S928240) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (Mercedes 313 4*4) (αριθμός πλαισίου WDB9066331S928240)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος
(Mercedes 313 4*4)
(αριθμός πλαισίου WDB9066331S928240)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 124Τ/27-09-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear