Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (ΚΗΙ 9968) (αριθμός πλαισίου WV1ΖΖΖ7ΗΖ9Η080461) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (ΚΗΙ 9968) (αριθμός πλαισίου WV1ΖΖΖ7ΗΖ9Η080461)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή
34913000-0 Σετ συμπλέκτη (κωδικός 070141015ΤΧ) 1 200,00
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 100Τ/10-07/2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear