Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (ΚΗΗ 4548) (αριθμός πλαισίου WV2ZZZ70ZRH034127) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (ΚΗΗ 4548) (αριθμός πλαισίου WV2ZZZ70ZRH034127)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 34913000-0 Μεσαίο καζανάκι εξάτμισης
34913000-0 Τελικό καζανάκι εξάτμισης
34913000-0 Μπαλάκια ψαλιδιού επάνω δεξιό και αριστερό
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 99Τ/03-07/2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear