Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος VW (αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZDH109159) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος VW (αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZDH109159)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος VW
(αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZDH109159)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 112Τ/21-08-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear