Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZ9H080461) Βολάν συμπλέκτη και Σετ συμπλέκτη – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος (αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZ9H080461) Βολάν συμπλέκτη και Σετ συμπλέκτη

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος
(αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZ9H080461)
Βολάν συμπλέκτη και Σετ συμπλέκτη
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 109Τ/13-08-2018 /2018
ΑΔΑ Ψ1ΑΩΟΡ1Π-ΕΗΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear