ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ VW KHH 1046 AE8 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ VW KHH 1046 AE8

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ VW KHH 1046
Αριθμός Εντολής 8/07-02-2017
ΑΔΑ Ψ2ΚΙΟΡ1Π-ΨΜΥ
ΑΔΑΜ 17PROC00811066
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear