Ανταλλακτικά ασθενοφόρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρου

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρου
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 34/2020
ΑΔΑ 6ΓΡ4ΟΡ1Π-ΣΕΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear