Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 126Τ/28-09-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear