Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων (ΚΗΙ 3309) (αριθμός πλαισίου ZFA23000006005171) ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων (ΚΗΙ 3309) (αριθμός πλαισίου ZFA23000006005171) ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 34913000-0Βάση αμορτισέρ δεξιά (κωδικός 1350788080) 1 30,00
2 34913000-0Βάση αμορτισέρ αριστερή (κωδικός 1350789080 ) 1 30,00
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 97Τ/03-07-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear